Zájezd na 1 – 10 dní

Zájezd na 11 – 12 dní

Zájezd na 13– 15 dní

Zájezd na 15 a více dní

* Prosím ještě o pochopení , aby všichni zájemci o moje služby brali na zřetel , že se nezabývám poradenskou činností v oblasti turistického ruchu na Kubě a tudíž na žádné požadavky o rady na cestu nereaguji. Nabízím pouze dovolenou s daným programem a jeho cenou na základě požadavku klienta. Veškeré další informace či rady na cestu podávám pouze platícím klientům v dostatečném předstihu před příletem na Kubu.